محصولات ویژه
کفکش سه فاز 150 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 150 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.315011/5-25
48,500,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 58
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 180 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 180 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.318011/6-25
49,500,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 34
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 120 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 120 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.312011/4-25
47,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 31
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 90 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 90 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.39011/3-25
42,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 31
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 72 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 72 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.37211/3-25
37,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 21
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 60 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 60 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.36011/2-25
32,500,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 26
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 30 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 30 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ ASP.33011/1-25
25,500,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 22
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 54 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 54 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ 60 متر مکعب ASP.35411/2-25
32,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 40
 • تعداد رای : 0
کفکش سه فاز 22 متري 4 اينچ
کفکش سه فاز 22 متري 4 اينچ کفکش 4 اینچ ASP.32211/1-25
25,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 25
 • تعداد رای : 0
ASP.31809/6-25
ASP.31809/6-25 کفکش 3 اينچ کفکش سه فاز 180 متري 3 اينچ
47,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 18
 • تعداد رای : 0
ASP.31509/5-25
ASP.31509/5-25 کفکش 3 اينچ کفکش سه فاز 150 متري 3 اينچ
45,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 17
 • تعداد رای : 0
ASP.31209/4-25
ASP.31209/4-25 کفکش 3 اينچ کفکش سه فاز 120 متري 3 اينچ
41,000,000 ریال

تامین کننده: مجتمع تولیدی پمپ اسرار

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 16
 • تعداد رای : 0