افزایش و تقویت فشار آب ساختمان

محصولات ویژه

افزایش و تقویت فشار آب ساختمان

افزایش و تقویت فشار آب ساختمان

امروزه بخاطرافزایش جمعیت شهرها وایجاد مجتمع وآپارتمانهای مسکونی چندین طبقه ، تامین آب مورد نیاز تمامی واحدها بخصوص واحد های طبقات بالاتر بامشکلاتی همراه شده است وبرای رفع این مشکل وتامین فشار و دبی مناسب آب ،نیازمند پمپ خانگی هستیم که امروزه جزو یکی از تجهیزات پرکاربرد ساختمانها به شمار می آیند.

انتخاب پمپ خانگی مناسب درمیان انواع متنوعی که موجود است کار آسانی نیست وخریداران را بااین سوالات روبه رو می کند که کدام یک کارایی وعملکرد بیشتر ی دارند ویا کدامیک کشش بیشتری برای آبرسانی به طبقات بالاتر را دارند وسوالاتی از این دست، بنابراین در این مطلب برآنیم با ارائه نکاتی دراین خصوص، یاریگر شما باشیم:

 مشخصات یک پمپ مناسب با عملکرد بالا به شرح زیر است:

·توانیاقدرت پمپ:که میزان نیرویی  است که پمپ میتواند تولید کند “که برحسب اسب بخار(HP) یا کیلووات (KW) محاسبه میشود.
·حداکثر آبدهی: حداکثر آبدهی به میزان ظرفیت یک پمپ در انتقال آب  رامیگویند و در ارتفاع صفر (دهانه خروجی)، که پمپ بیشترین آبدهی را دارد “حداکثر دبینام دارد، و برحسب لیتر بر دقیقه و یا مترمکعب بر ساعتمحاسبه میگردد.
·حداکثر ارتفاع پمپ: برابر است با جایی که پمپ قرار دارد (ارتفاع صفر) تا بالاترین نقطه‌ای که پمپ میتواند آب را پمپاژ کند. همچنین به حداکثر ارتفاع، میزان فشار پمپ نیز میگویند و برحسب متر (M) محاسبه میشود.
باید توجه داشته باشیم که ارتفاع با آبدهی رابطه عکس دارد، و با افزایش ارتفاع، آبدهی کاهش میابد؛ درنتیجه در نقطه حداکثر ارتفاع، آبدهی به نزدیکی “صفر” میرسد. پس باید پمپی شود که حداکثر ارتفاعش از ارتفاعی که نیاز دارید بیشتر باشد.
·قطر ورودی لوله:به اندازه قطر لوله ورودی پمپ میگویند.
·قطر خروجی لوله:به اندازه قطر لوله خروجی پمپ میگویند چون با میزان آبدهی رابطه مستقیم دارد مهم است.
·مشخصات الکتریکی:مشخصات الکتریکی یک پمپ خود شامل چند ویژگی است، از جمله میزان آمپر مصرفی، ولتاژ،سه فازو یاتکفازبودن پمپ و فرکانس

درانتخاب پمپ آپارتمانی باید به موارد زیر نیز توجه داشته باشیم:

·تعداد طبقات وتعداد شیرهای آب
·تعداد واحدها و میزان مصرف آب آنها
 ·متراژ واحدها
·طول مسیر لوله کشی، سایز لوله ها

برای افزایش فشار آب ساختمانها از پمپ های مختلفی می توان استفاده کرد که در زیر به آن اشاره می شود:

1-نیمه اسب بخار: در ساختمان یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر.
2-یک اسب بشقابی:در ساختمان سه طبقه و 6 واحد با حداکثر متراژ هر واحد 75 مترهستندپمپهای بشقابی متداولترین نوع پمپ  هابه شمار می آیند.از سادگی و هزینه پایینی در
نگهداری، بهره برداری و تعمیرات برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه اند. 
3  -یک اسب جتی: در ساختمان 4 طبقه و 8 واحد با حداکثر متراژ 68 متر. وجود خاصیت خودمکشی در پمپ های جتی سبب میشودتا آب با ارتفاع کمی پایینتر از سطح پمپ را هم مکش کنند.
از نظر عملکردی، دبی پمپ های جتی نسبت به پمپ های بشقابی کمتر، اما هد آنها در دبی های پایین، بیشتر است.
4-یک اسب دو پروانه : در ساختمان 4 طبقه 8 واحدی با حداکثر 75 متر  
5-پمپ آب یک ونیم اسب دو پروانه : در ساختمانهای 5 طبقه 14 واحد با حداکثر متراژ 100 م
6-پمپ های محیطی برای فشارهای بالا و دبی کم مناسب هستند
نکته :  مصرف کنندگان پمپ خانگی در مجتمع 20 واحد به بالا از انواع پوستر پمپ دو یا چند پمپه بهره می برندوهمچنین برای مصرف برق و افزایش عمر قطعات از سیستم اینورتر استفاده می کنند.
 
جهت اطلاع از ويژگى های انواع مختلف پمپ کف کش و پمپ لجن کش تولیدی در مجمتع تولیدی پمپ اسرار و قیمت پمپ کف کش و لجن کش روی این لینک کلیک کنید .