چگونه مینی پمپ آب بسازیم؟

چگونه مینی پمپ آب بسازیم؟

چگونه مینی پمپ آب بسازیم؟

در این مطلب سعی داریم با تهیه یک آرمیچر، یک بطری نوشابه و تعدادی نی نوشابه یک مینی پمپ آب بسازیم. روش ساخت چنین کاردستی بسیار آسان است و می توانید یک وسیله سرگرمی برای خود یا فرزند خود بسازید.